Kilka słów na początek…

Utkwiło mi pewne zdanie: „najlepszy i jedyny okres wykształcenia zdolności mowy to pierwsze trzy lata. Jest to bezwzględny warunek prawidłowego rozwoju mowy”.

Zgadzam się z tymi słowami bezwzględnie. Podstawą tych słów jest fakt, że w czwartym roku życia wszystkie partie mózgu, które odpowiadają za rozwój mowy są już dojrzałe. W związku z czym jako logopeda wczesnej interwencji chciałam skupić uwagę na istotę  pierwszych 3 lat życia dziecka oraz jego rozwoju.

Moje zainteresowania skupiają się wokół jakże istotnego karmienia w rozwoju mowy. Obecnie zajmuję się zgodnie ze specjalizacją – wczesną interwencją logopedyczną. Pracuję z dziećmi z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniakami, o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju oraz z zespołami wad genetycznych, ale także z dziećmi z wadami wymowy.

Stworzenie strony loogopeda.pl, zapoczątkował pomysł szerzenia informacji dotyczących rozwoju mowy dzieci, którego sednem była praca magisterska w tematyce profilaktyki logopedycznej. Dzieci to moja pasja. Wybór studiów właśnie tym był kierowany.

Jeśli u pociechy Rodzice nie zaobserwują któregoś z etapów w rozwoju opisywanych w kalendarzu, warto skonsultować się z logopedą, co nie zawsze wiąże się z zaburzeniem lecz niekiedy z nakierowaniem pociechy na właściwy tor,  jeśli zdarzyło się jej z niego zboczyć. Moim zamiarem jest dzielenie się wiedzą i nakierowanie każdego kto wcześniej nie miał styczności z logopedią.

 

Dodatkowe KURSY/SZKOLENIA:

 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D. Klein i T. A. Delaney Oral-motor treatment strategies in children
 • Szkolenie „Podstawy terapii pozycji oralnej OPT”
 • Szkolenie „Podstawy karmienia terapeutycznego”
 • Szkolenie „Nowoczesny warsztat logopedyczny”
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Szkolenie „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”
 • Warsztat „Dysfagia – diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 r.ż.”
 • Szkolenie „Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”
 • Warsztat „Problem karmienia naturalnego u noworodków i niemowląt”
 • Szkolenie „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”
 • Szkolenie „Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3 lat”
 • Warsztat „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia ślinienia”
 • Warsztat „Wybrane elementy terapii logopedycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym – ćwiczenia bierne”
 • Warsztat „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki”
 • Udział w Konferencjach Logopedycznych i Naukowych
 • Udział w warsztacie logopedycznym dotyczącym profilaktyki pt. „Dobra wymówka to podstawa”
 • Udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki 2014 w warsztacie „Podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci”