Kilka słów na początek…

„Najlepszy i jedyny okres wykształcenia zdolności mowy to pierwsze trzy lata. Jest to bezwzględny warunek prawidłowego rozwoju mowy”.

Podstawą tych słów jest fakt, że w czwartym roku życia wszystkie partie mózgu, które odpowiadają za rozwój mowy są już dojrzałe. W związku z powyższym jako logopeda wczesnej interwencji chciałam skupić uwagę na istotę pierwszych 3 lat życia dziecka oraz jego rozwoju.

Moje zainteresowania skupiają się wokół jakże istotnego karmienia w rozwoju mowy. W obszarze pracy związanej z najmłodszą grupą dzieciaków odnajduję się najlepiej, zwłaszcza w grupie niemowląt. Obecnie zajmuję się zgodnie ze specjalizacją – wczesną interwencją logopedyczną. Pracuję z dziećmi z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniakami, o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju oraz z zespołami wad genetycznych, ale także z dziećmi z wadami wymowy.

Stworzenie strony loogopeda.pl zapoczątkował pomysł szerzenia informacji dotyczących rozwoju mowy dzieci, którego sednem była praca magisterska w tematyce profilaktyki logopedycznej. Dzieci to moja pasja. Wybór studiów właśnie tym był kierowany.

Ukończyłam pięcioletnią logopedię na Uniwersytecie w Bydgoszczy. Na ostatnim roku studiów magisterskich rozpoczęłam również specjalizację z wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim, następnie studia z neurologopedii na Uniwersytecie w Warszawie.

Poszerzanie swoich kwalifikacji opieram głównie o potrzeby dzieci oraz swoje zainteresowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów.

Praca na stanowisku logopedy (lata 2016-2018):

 • Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Dodatkowa praktyka zawodowa (lata 2013-2015):

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im J. Brudzińskiego na Oddziale Neonatologii i w Poradni Logopedycznej w Bydgoszczy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy
 • Klinika Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy

Praktyka zawodowa (lata 2012 – 2017):

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Oddział Kliniczny Neonatologii w Warszawie
 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16 w Warszawie
 • Centrum Rehabilitacji Dziecięcej „Maluch” w Warszawie
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tczewie
 • Centrum Terapii LOGOP Marta Baj-Lieder w Gdańsku
 • Gabinet Logopedyczny – Małgorzata Zielińska-Burek w Gdynii
 • Przedszkole Niepubliczne Gumisie w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

Dodatkowe KURSY/SZKOLENIA:

 • O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego
 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych sondą lub PEG
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D. Klein i T. A. Delaney Oral-motor treatment strategies in children
 • Innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustno-twarzowej
 • Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw
 • Podstawy terapii pozycji oralnej OPT
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Nowoczesny warsztat logopedyczny dotyczący karmienia terapeutycznego
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Dysfagia – diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 r.ż.
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Problem karmienia naturalnego u noworodków i niemowląt
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3 lat
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Diagnoza i terapia ślinienia
 • Wybrane elementy terapii logopedycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym – ćwiczenia bierne
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki
 • Udział w Konferencjach Logopedycznych i Naukowych
 • Udział w warsztacie logopedycznym dotyczącym profilaktyki pt. „Dobra wymówka to podstawa”
 • Udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki 2014 w warsztacie „Podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci”

Moim zamiarem jest dzielenie się wiedzą i nakierowanie każdego kto wcześniej nie miał styczności z logopedią.